Vedomostný kvíz - IMG_8045

Aktuality

Opatrovateľstvo očami riaditeľov vybraných ZSS v regiónoch Slovenska (23.8.2023)

Prognózy Eurostatu predpovedajú, že Slovensko bude starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie.

Svetový deň bez tabaku

Pozvánka na besedu spojenú s meraním CO

Poďakovanie

Ďakujeme darkyni pani Mgr. Márií Lengyelovej a jej rodine

DEŇ ZEME (21.4.2023)

Okolie Slavnice urobme krajším, poďme pozbierať to čo sme tam nanosili.

Fašiangová zábava (7.2.2023)

Fašiangová zábava

Oznámenie pre návštevy (25.01.2023)

Dňom 26.01.2023 sú v našom zariadení povolené návštevy.

Oznámenie pre návštevy (27.12.2022)

Milí príbuzní a priatelia, od 27.12.2022 je v CSS - SLOVEN Slavnica zákaz návštev

Vianoce v centre sociálnych služieb

Deň s rodinou, Štedrá večera, vianočný punč aj kapustnica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (28.11.2022)

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektriny v dňoch 29. - 30.11.2022

Odborný seminár (24.11.2022)

Pozvánka na odborný seminár

Deň s rodinou (22.11.2022)

Dňa 24.11.2022 sa v priestoroch CSS - SLOVEN Slavnica uskutoční DEŇ S RODINOU

Voľby 2022 (21.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja (4.10.2022)

Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja (4.10.2022) V pondelok 10.10.2022 sa v priestoroch župného úradu uskutoční Deň otvorených dverí

ŠAŠTÍN (22.09.2022)

Putujeme do Šaštína

TRENČIANSKY OMAR (22.09.2022)

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Vás srdečne pozýva na XIX. ročník prehliadky kultúrnych programov klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
<< < 1 2 3 4 5 > >>