2020

Sponzor

Finančný dar v €

Nefinančný dar

Drevopal s.r.o.

Bottova 1 581/3

018 63 Ladce

x

400 ks

500g cestovín GALLO

Nadácia Penta

Einsteinova 25

851 01 Bratislava

1 000,00  €

x

Obecný úrad Slavnica

018 54 Slavnica

x

400 ks

Jednorazových rúšok

Nadácia Tatra banky

Hodžovo námestie 3

811 06 Bratislava

700,00 €

x

CEMMAC a.s.

Cementárska 14

914 42 Horné Srnie

x

210 ks

respirátorov

Kimberly – CLARK, s.r.o.

Pod pekárnami 878/2

190 00 Praha 9

X

Germicídny žiarič

HARTMANN – Rico spol. s.r.o.

Einsteinova24

851 01 Bratislava

X

Germicídny žiarič

Hydraulický zdvihák pre imobilných klientov

Dafoss Power Solutions a.s.

Kukučínova 2148-84

017 01 Považská Bystrica

1 500,00 €

x

Spolu

3 200,00 €

x