Hry bez hraníc - DSCN0157

TRENČIANSKY OMAR XX. ročník

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN
Vás srdečne pozýva na XX. ročník prehliadky kultúrnych programov klientov zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja


TRENČIANSKY OMAR

KEDY:                                              KDE:
15. NOVEMBER 2023 od 9.30 hod. SPOLOČENSKÁ SÁLA CSS - SLOVEN Slavnica


Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja