Pedikérske služby

Pedikérske služby sú pre PSS zabezpečené prostredníctvom objednávky u pedikérky, ktorá uvedené služby vykonáva v priestoroch CSS – SLOVEN na to určených.

Pedikérske služby sa vykonávajú v pracovných dňoch v čase od 8,30 – 14,30 hod.

CSS – SLOVEN vytvorilo v priestoroch jedného z ubytovacích pavilónov novo zrekonštruovaný priestor, v ktorom sa pedikúra vykonáva pre mobilných PSS (február 2019). U imobilných PSS sa uvedené služby vykonávajú pri lôžku na izbe PSS.

 

V prípade individuálneho záujmu PSS,  je možné navštíviť uvedené služby ako (kaderníctvo, pedikúra, kozmetika a pod.) i mimo areálu zariadenia v najbližších prevádzkach v meste Pruské, Bolešov, Nemšová, Ilava, Dubnica nad Váhom. Uvedené služby sa objednávajú na základe individuálnych požiadaviek PSS s ohľadom na ich zdravotný psychický i fyzický stav.