2015

Celkom sme v roku 2015 uzatvorili tri zmluvné vzťahy so sponzormi. Dve zmluvy boli uzatvorené na finančné dary, ktoré sme použili na nákup záhradného nábytku. Tretia zmluva bola uzatvorená na nepeňažný dar – nákup 5 ks viacrozmerných skríň do spoločenskej miestnosti na oddelenie č. 3 .

 

Sponzor

Finančný dar v €

Nefinančný dar v €

AKTÍVNY VOZÍK, Občianske združenie

Višňové 580

013 23 Žilina

X

1 999,98

DUFI ZDRUŽENIE – GAZDÍK DUŠAN

SNP 1433/20

017 01 Považská Bystrica

202,00

X

ZUZANKA, s.r.o.

Prejtská 386/340

018 41 Dubnica nad Váhom

187,30

X

Spolu

389,30

1 999,98