2016

Celkom sme v roku 2016 uzatvorili päť zmluvných vzťahov so sponzormi. Dve zmluvy boli uzatvorené na finančné dary, ktoré sme použili na nákup krbu a dopravu klientov do družobného zariadenia Čeláre – Kirť. Ostatné zmluvy boli uzatvorené ako nepeňažný dar – dodanie:

1. Presklenej drevotrieskovej skrine, šatníkovej drevotrieskovej skrine, drevotrieskovej poličkovej skrine

2. Zdravotných paravánov

3. Automatickej práčky

 

Sponzor

Finančný dar v €

Nefinančný dar v €

ZUZANKA, s.r.o.

Prejtská 386/340

018 41 Dubnica nad Váhom

x

190,00

ZUZANKA, s.r.o.

Prejtská 386/340

018 41 Dubnica nad Váhom

560,00

x

Žofia Kačincová

Sady Cyrila a Metóda 19/2

Nová Dubnica

419,94

 

HARTMAN – RICO s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

x

850,00

O.Z. parasport 24 – športový klub

Handicapovaných športovcov Slovenska

Belá – Dulice 189

038 11 Belá – Dulice

x

450,00

Spolu

979,94

1 490,00