Stravovanie

CSS – SLOVEN pripravuje stravu pre klientov a zamestnancov zariadenia vo vlastnom stravovacom zariadení v súlade s dodržiavaním platnej legislatívy a spĺňanie všetkých kritérií, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, kde patria aj zariadenia sociálnych služieb. Dodržiava systém HCCP (Systém zabezpečenia zdravotnej bezpečnosti potravín) – je to systém správnej výrobnej praxe, ktorý musí byť zavedený  od prvovýroby cez potravinársky priemysel, zariadenia spoločného stravovania až po  konečného spotrebiteľa.