Zvyšovanie odbornej úrovne

CSS – SLOVEN Slavnica v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek každoročne organizuje  odborný seminár pre stredných zdravotníckych pracovníkov  na okresnej úrovni.

 Na uvedenom odbornom podujatí  sa prezentujú odborné témy z oblasti sociálnej práce, starostlivosť o psychosomaticky chorého pacienta, diagnostiky a liečby psychosomatických porúch v geriatrii, témy z oblasti verejného zdravotníctva a epidemiológie, psychológie a pod.  

Uvedené podujatie je kreditované  v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z..