2018

Celkom sme v roku 2018 uzatvorili tri zmluvné vzťahy so sponzormi. Jedna zmluva  bola uzatvorené na finančný dar, dve  zmluvy boli uzatvorené ako nepeňažný dar – dodanie:

  1. Chirurgická odsávačka
  2. Záhradný altánok

 

Sponzor

Finančný dar v €

Nefinančný dar v €

MEDACO s.r.o.

GESSAYOVÁ 10-12

Bratislava 851 04

x

179,00

SLOVAK MEDIK s.r.o.

Kremnická 667/3

949 01 Nitra

x

1 300,00

Danfoss Power Solutions a.s.

Kukučínova 2148-84

017 01 Považská Bystrica

2 500,00

x

Spolu

2 500,00

1 479,00