2023

Sponzor

Finančný

dar v €

Nefinančný dar

Dušan Sadloň

X

Osobný zdvihák Omnilift 150

Ing. Matej Riecky

X

Invalidný vozík SteelMan

Skladacia choďúlka

Dafoss Power Solutions a.s.

Kukučínova 2148-84

017 01 Považská Bystrica

2 000,00 €

x

Spolu

2 000,00 €

x