Hry bez hraníc - DSCN0938

Kontakt

Adresa:

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
68, 018 54 Slavnica

Riaditeľka:

RNDr.,PhDr. Martina Mutalová, PhD.
042/449 33 63
0907 723 942
martina.mutalova@csssloven.sk

Vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku:

Ekonóm, PAM

Mgr. Agnesa Pružincová

042/444 38 58

0910 828 570

agnesa.pruzincova@csssloven.sk

Vedúca sociálneho úseku:

Sociálny pracovník

Mgr. Silvia Ragasová - poverená riadením
042/444 02 72

0901 918 634
silvia.ragasova@csssloven.sk

Vedúca zdravotného úseku:

Vedúca sestra

Mgr. Gabriela Hrnčiariková

042/4440272

0907 723 943

gabriela.hrnciarikova@csssloven.sk

Prevádzkar, verejné obstarávanie:

Mgr. Ľubica Hudcovská
042/4440272
0901 918 632
lubica.hudcovska@csssloven.sk

Ekonómka

Eva Kanisová
042/449 33 62
0905 459 441
eva.kanisova@csssloven.sk

Požičiavanie pomôcok - Odborný garant

Mgr. Michaela Púčekova

042/444 02 71

michaela.pucekova@csssloven.sk

Stála sesterská služba:

0901 918 635

Vrátnica

042/449 32 23

 Klapky

Oddelenie č.1

30

Oddelenie č. 2

33

Oddelenie č. 3

15

Oddelenie č. 4

27

Oddelenie č. 5

31

Kuchyňa

35

Sklad kuchyňa

13

Všeobecný sklad

34

Prevádzkar

23

Mapa