Literárny večer - IMG_3632

Prednáška o zdravom životnom štýle

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia /7. apríl/

CSS SLOVEN Slavnica v spolupráci s RÚVZ

pozýva všetkých PSS

Na prednášku o zdravom životnom štýle

Dňa 23.04.2024 o 9,00 hod.

v spoločenskej miestnosti zariadenia,

súčasťou ktorej bude meranie krvného tlaku a

meranie percenta telesného tuku v organizme.