2021

Sponzor

Finančný dar v EURO

Nefinančný dar v EURO

Pharm s.r.o.

Javorova 6

949 01 Nitra

X

100 ks certifikovaných antigénových testov

Milan Šibík

Hatné

289,01

X

Lekáreň Bohuslavice s.r.o.

Piaristická č. 6667

911 80 Trenčín

X

2 ks záhradných hojdačiek

1 ks záhradného slnečníka

HARTMANN – RICO spol. s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

X

100 ks dávkovačov liekov

Danfoss Power Solutions a.s.

Kukučínova 2148-84

017 01 Považská Bystrica

1 500,00

X

Spolu

1 789,01 €

X