Opatrovateľka

Ponuka voľného pracovného miesta

16.6.2022

 

 

Centrum sociálnych služieb-SLOVEN Slavnica ponúka voľné pracovné miesto - pozícia opatrovateľka s možným nástupom ihneď.

Podmienky:

-          Akreditovaný vzdelávací program „Kurz opatrovania“

-          Zdravotný preukaz pre manipuláciu s potravinami

-          Nepretržitá prevádzka

Ponúkame:

-          funkčný nástupný plat 800,- eur + príplatky za služby,

-          štvrťročné odmeny,

-          35 dní riadnej dovolenky,

-          možnosť stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení + stravné lístky za odpracované nočné zmeny,

-          možnosť uplatnenia rekreačných poukazov,

-          zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie,

-          práca na dobu neurčitú.

Pre bližšie informácie o ostatných pracovných a mzdových podmienkach nás kontaktujte na telefónnom čísle 042/444 38 58, 0910/ 828 570 (personálne oddelenie), 0907/ 723 942 (riaditeľka CSS – SLOVEN),  alebo osobne na personálnom oddelení Centra sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici počas pracovných dní v čase od 7,00 – 15,00.