2017

Celkom sme v roku 2017 uzatvorili tri zmluvy so  sponzormi na nepeňažný finančný dar.

 

  1. 1.      Dataprojektor Optoma W 331, stropný držiak a plátno Sencor
  2. 2.      Baktericídny germicídny žiarič PROLUG G
  3. 3.      Nábytková zostava

 

Sponzor

Finančný dar v €

Nefinančný dar v €

Lekáreň BOHUSLAVICE

Piaristická č. 6667

911 80 Trenčín

x

525,00 €

HARTMAN – RICO s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

X

829,50 €

Ing. Sylvia Cingelová

Považská Bystrica

X

1 200,00 €

Spolu

x

2 554,50 €