2019

V roku 2019 sme uzatvorili sedem zmlúv so sponzormi na nepeňažný dar a dve zmluvy na peňažný dar:

 

Sponzor

Finančný dar v €

Nefinančný dar v €

HARTMAN – RICO s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

x

538,00 €

Záhradný nábytok

Ing. Pavol Bagín

Dubnica Nad Váhom

250,00 €

x

HARTMAN – RICO s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

X

299,00 €

Kávovar

Gabriela Dohálová

X

677,74 €

Televízor

Pharms s.r.o.

Javorova 6

949 01 Nitra

X

2 688,00 €

Sedačka

KIMBLERLY – CLARK, s.r.o.

Pod pekárnami 878/2

190 00 Praha

X

800,00 €

Metodika riadenia rizík v sociálnych službách (vzdelávacia aktivita)

Lekáreň Bohuslavice s.r.o.

Piaristická č. 6667

911 80 Trenčín

X

428,40 €

Dózy 210 ks

Lekáreň Bohuslavice s.r.o.

Piaristická č. 6667

911 80 Trenčín

x

558,00 €

Potraviny

DANFOSS POWER SOLITIONS a.s

Kukučínova 2148-84

017 01 Považská Bystrica

2 000,00 €

X

Spolu

2250,00 €

5 989,14 €