Kadernícke a pedikérske služby

Kadernícke služby – dámske a pánske strihanie

 

CSS – SLOVEN, SlavnicaSOŠ obchodu a služieb Púchov uzatvorili v školskom roku 2018-2019 zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania (odborného výcviku). Dohodnutou činnosťou praktických cvičení, ktorú žiaci vykonávajú v organizácii je praktické vyučovanie podľa tematického plánu – precvičovanie zručností v odbore kaderník.

Praktické vyučovanie prebieha pod dohľadom majstrov odborného výcviku (MOV) v čase od 8,30 – 14,30 hod.

CSS – SLOVEN vytvorilo v priestoroch jedného z ubytovacích pavilónov nové priestory pre poskytovanie kaderníckych služieb (január 2019).

Klienti, ktorí sa nemôžu zo zdravotného dôvodu pohybovať sa uvedené služby vykonávajú priamo na lôžku za asistencie inštruktorov sociálnej rehabilitácie a MOV. 

Služby sú poskytované PSS – bezplatne.

Pedikérske služby

Pedikérske služby sú pre PSS zabezpečené prostredníctvom objednávky u pedikérky, ktorá uvedené služby vykonáva v priestoroch CSS – SLOVEN na to určených.

Pedikérske služby sa vykonávajú v pracovných dňoch v čase od 8,30 – 14,30 hod.

CSS – SLOVEN vytvorilo v priestoroch jedného z ubytovacích pavilónov novo zrekonštruovaný priestor, v ktorom sa pedikúra vykonáva pre mobilných PSS (február 2019). U imobilných PSS sa uvedené služby vykonávajú pri lôžku na izbe PSS.

V prípade individuálneho záujmu PSS,  je možné navštíviť uvedené služby ako (kaderníctvo, pedikúra, kozmetika a pod.) i mimo areálu zariadenia v najbližších prevádzkach v meste Pruské, Bolešov, Nemšová, Ilava, Dubnica nad Váhom. Uvedené služby sa objednávajú na základe individuálnych požiadaviek PSS s ohľadom na ich zdravotný psychický i fyzický stav.