Pomínovec - 10

Ocenenie predsedom TSK

Ocenenie predsedom TSK a navrhnutá nominácia riaditeľkou zariadenia RNDr., PhDr. Martinou Mutalovou, PhD. v kategórii Odborný zamestnanec v sociálnych službách "Inštruktor sociálnej rehabilitácie - Galková Elena - v CSS – SLOVEN pracuje od roku 1989 - 34 rokov. Nastúpila do pracovnej pozície inštruktor pre pracovnú výchovu a dodnes pracuje v uvedenom zaradení ako inštruktor sociálnej rehabilitácie.  Počas dlhoročného pracovného zaradenia sa p. Galková venovala klientom nielen vo formovaní ich praktických návykov a zručností, úkonov sebestačnosti, ale vo veľkom rozvíjala ich schopnosti a pracovné návyky. Pod jej vedením a cez jej ruky prešlo veľké množstvo výrobkov z pracovných dielní, kde dokázala uplatniť nielen svoju kreativitu, ale vedela využiť všetky možnosti klienta a zapojiť ho do spoločnej práce, ktorej výsledkom bolo niekedy výnimočné  a jedinečné dielo – sviečka, vianočné a veľkonočné dekorácie, výšivky a pod. Počas 34. rokov svojej práce vie veľmi dobre aplikovať individuálny prístup ku klientovi a  zvládnuť každú krízovú situáciu. Okrem praktických zručnosti je výborným spoločníkom a zodpovedným pracovníkom na rôznych rehabilitačných pobytoch, organizovaných pre klientov doma i v zahraničí. Jej zodpovedný a obetavý prístup klienti vyhľadávajú a zamestnávateľ sa na takéhoto pracovníka môže vo všetkom  spoľahnúť ".  

Oceňovanie sa uskutočnilo 04.12.2023 v priestoroch Trenčianskeho hradu 

Fotoalbum