Športové hry kostolná záriečie - IMG_20190926_152154

Aktuality

Stretnutie s animátorkami (17.08.2022)

Dopoludnie plné aktivít s animátorkami

Letné kino (11.08.2022)

Pozývame Vás na letné kino

Oznam (10.8.2022)

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN oznamuje, že odstránilo poruchu na svojej telefónnej ústredni.

Oznam - návštevy (1.8.2022)

Dňom 1.8.2022 sú v našom zariadení povolené návštevy.

Oznam (21.07.2022)

V súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie CSS - SLOVEN Slavnica pristupuje k nasledovným preventívnym opatreniam

Oznam (09.06.2022)

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Slavnica oznamuje, že eviduje poruchu na svojej telefónnej ústredni. Na odstránení poruchy pracujeme.

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest (2.5.2022)

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k OPATRENIAM v súvislosti s ochorením COVID – 19 (23.03.2022)

Dňom 23.03.2022 sú všetky zavedené preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19 - ZRUŠENÉ.

Usmernenie k postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 variant Omicron (27.01.2022)

Usmernenie k postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 variant Omicron - postup

Nácvik cvičného požiarneho poplachu (27.01.2022)

V dňoch 26.1 a 27.1. 2022 bol v CSS – SLOVEN Slavnica vykonaný v súlade s § 5 Zákona č. 314/2001 Z.z. nácvik cvičného požiarneho poplachu a nácvik evakuácie osôb so zameraním na bezpečnosť prijímateľov soc. služby.

Usmernenia MPSVR SR (13.1.2022)

Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Vianočná pošta (5.1.2022)

Veľké ĎAKUJEME od PSS patrí Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislavovi Gröhlingovi a žiakom z celého Slovenska. Krásne a lásky plné Vianoce prežili PSS aj vďaka pozdravom z ich Vianočnej pošty.

Metodický pokyn č.10

Plán uvoľňovania opatrení, režim návštev a opustenie priestorov CSS – SLOVEN Slavnica v súvislosti s ochorením COVID-19

Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti (10.11.2021)

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v záujme štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb spracovalo pre PSS a ich rodinných príslušníkov "Dotazník spokojnosti" ako spätnú väzbu na spokojnosť s poskytovanými službami za rok 2021

Vyhodnotenie dotazníkov kvality

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v záujme štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb spracovalo pre PSS a ich rodinných príslušníkov "Dotazník spokojnosti" ako spätnú väzbu na spokojnosť s poskytovanými službami za rok 2021
<< < 1 2 3 4 5 > >>