DSCN0148

Odborný seminár (24.11.2022)

Pozvánka

 

 

CSS - SLOVEN Slavnica,

spoločnosť Kimberly-Clark a jej značka Depend®

v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

 

si Vás dovoľujú pozvať na  odborný seminár na krajskej úrovni

dňa 1.12.2022 o 12,30 hod. v trvaní 300 minút na tému:

 

„Paliatívna starostlivosť“

 

konaný v CSS – SLOVEN Slavnica / spoločenská miestnosť /.

 

 

Prihlásenie cez portál.       

 

 

Odborný seminár spĺňa požiadavky o prideľovaní kreditov  v zmysle vyhlášky MZSR č. 74/2019 Z.z.