Uhliská - IMG_1760

TRENČIANSKY OMAR (22.09.2022)

 

 

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN     

Vás srdečne pozýva na XIX.  ročník prehliadky kultúrnych programov klientov zariadení  sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Trenčiansky  Omar

 

ktorý sa uskutoční

18. októbra 2022 o 9.30 hodine v spoločenskej sále CSS - SLOVEN

v Slavnici

 

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu  Trenčianskeho samosprávneho kraja