Voľby 2022 (21.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov


Podľa zákona č. 180/2014 Z.z. máš právo voliť,
aj keď nemáš právnu spôsobilosť,
alebo ju máš zníženú.


Vo vzťahu k právu občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony voliť do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa budú konať dňa  29.10.2022, si Vám dovoľujeme oznámiť, že možno vychádzať zo stanoviska, ktoré bolo platné pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017, kedy mohli uplatniť prvýkrát volebné právo aj ľudia pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

..." Odkazujúc na nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 2/2016 z 22. marca 2017 majú právo voliť do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa budú konať dňa  29.10.2022 tiež ľudia, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony." ....

Právo osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony voliť sa vzťahuje na voľby do Národnej rady SR, na voľby do Európskeho parlamentu, na voľbu prezidenta, ako aj na voľby do orgánov územnej samosprávy.