Víkendová opekačka - IMG20210807165807

Kaplnka

V priestoroch CSS – SLOVEN a ubytovne č. III sa nachádza kaplnka, v ktorej vykonáva kňaz Svätú omšu pre klientov a v jej priestoroch môžu klienti i ľubovoľne oddychovať v tichu pri modlitbe a rozjímať.

Fotoalbum