Trenčiansky omar 2022 - PA180798

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest (2.5.2022)

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných

dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu

zariadenia prijímateľom sociálnych služieb

 

V zmysle Nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID - 19, v súlade s Vyhláškou Úradu  verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32 a 33, Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

  • Každý zamestnanec sociálnych služieb je povinný pri kontakte klientmi alebo návštevami v priestoroch interiérov budov mat' prekryté horné dýchacie  cesty (nos a ústa) respirátorom.

  • Použitie respirátora je možné nahradiť' u zamestnancov požutím jednorazového ochranného rúška v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb sa aktuálne nevyskytuje ochorenie SARS-CoV-2

  • Každá cudzia osoba vstupujúca do prevádzky (návštevy klientov, dodávatelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, atd'.) je povinná mat' prekrytie horné  dýchacie cesty respirátorom.

  • V prípade, ak návštevník, resp. dodávateľ respirátorom nedisponuje, poskytovateľ' sociálnych služieb je povinný mu respirátor poskytnúť.

  • Návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb sú povinné dodržiavať hygienicko – epidemiologické pravidlá  poskytovateľa.

  • Počas výskytu ochorenia SARS-CoV-2 v zariadení sa postupuje podľa Usmernenia k postupu pre prípad  pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2

 

RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD, riaditeľka CSS – SLOVEN Slavnica