Fašiangy 2017 - New_New_01

Aktuality

Oznam pre zamestnancov CSS - SLOVEN Slavnica k plošnému testovaniu (28.10.2020)

Plošné testovanie sa uskutoční v termíne 31.10.2020 a 01.11.2020

Metodický pokyn č. 6 k plošnému testovaniu (28.10.2020)

Usmernenie pre testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v CSS – SLOVEN - Slavnica na ochorenie COVID-19 v 2. vlne

Človeče nehnevaj sa

„Človeče, nehnevaj sa“ hra obľúbená našimi PSS. Pre veľký záujem si zahrali opäť 27.10.2020.

Vedomostná súťaž

„Čo ja viem“ tento vedomostný kvíz sme si vyskúšali spolu s našimi klientmi v utorok 20.10.2020.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k pandémii COVID – 19 (IV. aktualizácia k 05.10.2020)

V súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a nárastom počtu pozitívne testovaných na ochorenie COVID – 19 v jednotlivých okresoch, CSS SLOVEN Slavnica pristupuje k nasledovným preventívnym opatreniam, v záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov CSS – SLOVEN Slavnica na predchádzanie, vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Jeseň

A máme tu jeseň. Jeseň je typická tým, že zem nám dáva svoje dary. Záhrady sa pýšia úrodou a farebnosťou.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k pandémii COVID – 19 pre návštevy (III. aktualizácia k 01.10.2020)

V súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a nárastom počtu pozitívne testovaných na ochorenie COVID – 19 v jednotlivých okresoch, CSS SLOVEN Slavnica pristupuje k nasledovným preventívnym opatreniam, v záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov CSS – SLOVEN Slavnica, v súlade s Verejnou vyhláškou RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie, vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Verejná vyhláška RÚVZ v Považskej Bystrici pre okres Ilava 01.10.2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby a zamestnanca sociálnej služby (28.09.2020)

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb

Verejná vyhláška RÚVZ TN a Verejná vyhláška RÚVZ PX (21.09.2020)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici vydali rozhodnutia s opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia koronavírusom.

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid –19 v CSS – SLOVEN Slavnica 10.09.2020

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj predpoklad príchodu druhej vlny pandémie tohto ochorenia je nevyhnutné, aby CSS – SLOVEN Slavnica bolo pripravené na aktuálnu epidemiologickú situáciu a jej možné dôsledky na poskytovanie sociálnej služby.

Spracovanie úrody

V mesiaci september sme pozberali a zavarili našu úrodu.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k pandémii COVID – 19 pre návštevy (II. aktualizácia k 25.08.2020)

V súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a nárastom počtu pozitívne testovaných na ochorenie COVID – 19 v jednotlivých okresoch, CSS SLOVEN Slavnica pristupuje k nasledovným preventívnym opatreniam, v záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov CSS – SLOVEN Slavnica.

Deň hier

Jedno letné dopoludnie sme s našimi PSS strávili čas hier.
<< < 3 4 5 6 7 > >>