Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Základné informácie

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN)

Sídlo organizácie: 68, 018 54 Slavnica

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum zriadenia: 1907

IČO: 00 63 24 06

Aktuality

Opatrovateľstvo očami riaditeľov vybraných ZSS v regiónoch Slovenska (23.8.2023)

Prognózy Eurostatu predpovedajú, že Slovensko bude starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie.

Svetový deň bez tabaku

Pozvánka na besedu spojenú s meraním CO

Poďakovanie

Ďakujeme darkyni pani Mgr. Márií Lengyelovej a jej rodine

DEŇ ZEME (21.4.2023)

Okolie Slavnice urobme krajším, poďme pozbierať to čo sme tam nanosili.

Fašiangová zábava (7.2.2023)

Fašiangová zábava