TRENČIANSKY OMAR 2023

Termín: 15.11.2023

Dňa 15. novembra 2023 sa v CSS - SLOVEN Slavnica uskutočnil jubilejný 20. ročník „Trenčianskeho Omara“. Tohto podujatia sa zúčastnilo 23 zariadení soc. služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho 13 zariadení sa prezentovalo so svojim  programom. Pozvanie prijalo i mnoho vzácnych hostí ako primátor mesta Dubnica n/V Mgr. et Mgr. Peter Wolf, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostovia okolitých obcí a iní. Počas programu sme mohli vidieť divadelné vystúpenia Betlehemská hviezda, Ťahal dedko repku, Z rozprávky do rozprávky a Vianočná koleda. Iné zariadenia sa prezentovali hudobno – zábavným programom, módnou prehliadkou z recyklovaných materiálov a tanečnými vystúpeniami. Celé podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére, účinkujúci odovzdávali svoju radosť zo života všetkým prítomným na tomto podujatí.