ROZHÝB MOZOG - ZÁBAVNO VEDOMOSTNÉ HRY

Termín: 16.03.2023

V týždni od 13. – 19. marca 2023 je vyhlásená celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť na ľudský mozog, jeho fungovanie, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.

A v našom zariadení sme sa zapojili  do tejto iniciatívy  16.3.2023.

Začali sme rozcvičkou, po ktorej mali PSS dokresliť druhú polovicu ananásu, následne riešili rôzne rébusy, prešmyčky, hľadali slová v texte, spájali paličky s rovnakým symbolom, vyklepávali rytmus rukami. Na záver sme ešte rozhýbali telo rôznymi cvikmi a zatlieskali si navzájom. Účastníci boli odmenení za vynaložené úsilie. Bolo to príjemné spestrenie dopoludnia.