Novembrová spomienka

Termín: 02.11.2023

V mesiaci október si naši PSS mali možnosť zhotoviť každý svoj  „RODOSTROM“. Pri zhotovovaní sme si spoločne zaspomínali na najbližších príbuzných, známych a priateľov.

Na našom malom spomienkovom stretnutí v Slavnickej kaplnke dňa 2.11.2023 sme si za svojich najbližších zapálili sviečku, prezreli sme si výstavku s láskou vytvorených „RODOSTROMOV“ našich PSS, pomodlili sme sa litánie za duše v očistci a krátke modlitby za našich príbuzných.