Krížová cesta - Kameničany Penky 2023

Termín: 22.03.2023

     „Bol si tam, keď bol umučený Pán“

To sú slová piesne, ktorá nás sprevádzala pri modlitbe Krížovej cesty v Kameničanoch časť Penky. Pomodlili sme sa ju spolu s pánom farárom Mgr. Petrom Jankechom  22.3.2023.

 Pán farár  doprevádzal aj hrou na gitare. 38 klientov sa zúčastnilo spolu so svojimi inštruktorkami soc. rehabilitácie, ktoré im pomáhali  pri kráčaní po nerovnom teréne. Pred každým zastavením sme sa pomodlili, zaspievali pesničku. Klienti sa striedali pri nosení sviečok od zastavenia k zastaveniu a tým sa aktívne zapojili do modlitieb. Spoločne sme rozjímali, prosili a ďakovali.