Poďakovanie (6.2.2024)

Vážená pani riaditeľka, vážený pán predseda.
    Chcela by som sa touto cestou poďakovať za starostlivosť o moju sestru Lýdiu Kyselicovú.  Bola umiestnená v CSS Sloven v Slavnici. Ďakujem všetkým zamestnancom za naozaj perfektnú starostlivosť, za ich neskutočnú trpezlivosť s klientami zariadenia, obetavosť a nasadenie. Som im všetkým naozaj veľmi vďačná, moja sestra bola v Slavnici šťastná, prežila tam krásnych 13 rokov života.
Ešte raz z celého srdca veľká vďaka.
Mgr. Ľuba Kapusnicová