Poďakovanie (27.12.2023)

Dobrý deň,

týmito slovami by som veľmi rada poukázala a pochválila dlhoročnú prácu zamestnancov CSS SLOVEN a to najmä veľmi šikovnú pani riaditeľku  RNDr.,PhDr. Martinu Mutalovú PhD., ako aj ďalších veľmi nápomocných zamestnancov, Mgr. Magdaléna Balážovú,  Mgr. Gabrielu Hrnčiarikovú a všetkých ostatných, ktorí túto náročnú prácu v CSS SLOVEN vykonávajú so srdcom a ako sa vraví, pre nich je táto práca poslaním.

 

Taktiež Ďakujem pani 

PhDr. Elene Nekorancovej, ktorá mi pred 10 rokmi pomohla s formuláciou žiadosti o umiestnenie mojej mamy a bola mi veľmi nápomocná i s výberom zariadenia.

 

Moja mama Iveta Tršková bola dlhoročným klientom  zariadenia CSS Sloven, takže ja osobne som 10 rokov sledovala prácu, postupy a snahu napĺňať ľuďom rôznych diagnóz ich potreby a poukazovať na radosť zo života i keď v zariadení sociálnych služieb.

Nie je to ľahká práca. A mať v tíme tých správnych ľudí nie je tiež ľahké. Avšak ja si uvedomujem že každý z nich je dôležitý, každý má svoje miesto, ktoré zastupuje a procesy tak môžu fungovať čo najlepšie.

A preto vám všetkým chcem ešte raz srdečne poďakovať a zaželať vám krásny sviatočný čas, nech sa vám vráti všetko to dobré, čo robíte pre iných!

S pozdravom,

 

Ing. Monika Křivánková