Svetový deň bez tabaku

Pozvánka

V spolupráci s RÚVZ  v Považskej Bystrici

Vás  srdečne pozývame na besedu spojenú s meraním CO vo výdychu špeciálnym prístrojom  dňa 7.6.2023 v spoločenskej sále CSS - SLOVEN

pri príležitosti

Svetového dňa bez tabaku