Hry bez hraníc - DSCN0130

Opatrovateľstvo očami riaditeľov vybraných ZSS v regiónoch Slovenska (23.8.2023)

Prognózy Eurostatu predpovedajú, že Slovensko bude starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie. Podiel populácie staršej než 65 rokov vzrastie zo súčasných 16 % na vyše 24 % do roku 2040. V čase starnúcej populácie a nízkej pôrodnosti, bude stále viac a viac ľudí odkázaných na pomoc druhých.

Link na podcast.