Manínska tiesňava - DSCN0560

Aktuality

Trenčiansky hrad

Krásny a slnečný deň sme využili na výlet do Trenčína.

Pútnické miesto SKALKA

Využili sme pekný, slnečný deň na tiché rozjímanie a modlitby za našich blízkych.

Kúpalisko Nemšová a Nová Dubnica

Konečne sme sa dočkali ,,coronových“ uvoľnení a krásne slnečné dni nás vytiahli na kúpalisko do Nemšovej a Novej Dubnice.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k pandémii COVID – 19 pre zamestnancov CSS – SLOVEN Slavnica (VIII . aktualizácia k 19.04.2021)

V súvislosti s aktuálne sa vyvíjajúcou epidemiologickou situáciou v SR, aktuálnym Semaforom v súvislosti s ochorením COVID - 19 a aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie v Trenčianskom kraji, CSS SLOVEN Slavnica pristupuje k nasledovnej úprave preventívnych opatrení, v záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov CSS – SLOVEN Slavnica na predchádzanie, vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

MP č. 9 Plán a režim návštev v CSS - SLOVEN Slavnica a opustenie priestorov (19.4.2021)

Cieľom MP je stanoviť jednotný postup plánu a režimu návštev PSS v CSS – SLOVEN – Slavnica a opustenie zariadenia, tak aby boli dodržané všetky preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19.

Očkovanie proti koronavírusu (25.1.2021)

V piatok 22. januára sa v našom zariadení očkovali klienti proti koronavírusu.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k očkovaniu proti COVID 19 (18.1.2021)

Vážený zamestnanec CSS – SLOVEN Slavnica, dovoľte, aby som Vás informovala o možnosti vakcinácie vo FN Trenčín, z ktorej som obdržala nasledovnú informáciu o možnosti vakcinácie.

Nákup výživových doplnkov pre klientov aj zamestnancov CSS - SLOVEN Slavnica (29.12.2020)

Základom prevencie je cielené posilňovanie imunitného systému. CSS - SLOVEN Slavnica zabezpečil prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a svojho zriaďovateľa TSK, žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup výživových doplnkov.

Vianoce 2020 (28.12.2020)

Štedrý deň sa niesol v duchu tradícií – kolied vinšov a spomienok na spoločné chvíle prežitia Vianoc v rodinách.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k pandémii COVID – 19 (V. aktualizácia k 21.12.2020)

V súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike, nárastom počtu pozitívne testovaných na ochorenie COVID – 19 v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja a výskytom pozitívne testovaných klientov a zamestnancov v CSS - SLOVEN, pristupuje CSS SLOVEN Slavnica k nasledovným preventívnym opatreniam

List predsedu TSK (21.12.2020)

List predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja riaditeľke, zamestnancom a klientom

Návštevy v nemocniciach, domovoch a zariadeniach sociálnych služieb 18.12.2020

Vyhláška, ktorá upravuje režim v domovoch a zariadeniach sociálnych služieb

Telefonovanie s príbuznými 18.12.2020

Telefonovanie do CSS - SLOVEN Slavnica počas sviatkov.

Usmernenie pre zabezpečenie bezpečných návštev 17.12.2020

Usmernenie pre zabezpečenie bezpečných návštev príbuzných a blízkych osôb v CSS – SLOVEN Slavnica počas sviatkov
<< < 2 3 4 5 6 > >>