Rekolekcia

Rekolekcia

Termín: 08.1.2015, 9:18

REKOLEKCIA

- stretnutie kňazov Ilavského dekanátu vo farskom kostole v Bolešove sa      zúčastnili naši PSS. Napriek veľkej  zime nás zohrieval dobrý pocit ešte z Vianočnej atmosféry Pri jasličkách zneli spoločné modlitby a piesne.