Víkendová opekačka - IMG20210807180738

Nitra

Termín: 13.10.2023

V piatok 13.10.2023 sme sa spolu s našimi klientami zúčastnili púte do Nitry. Spolu so sprievodcom sme navštívili Diecézne múzeum, hradný areál s nádvoriami a  Katedrálu sv. Emeráma, kde nám bolešovský p. farár Mgr. Peter Jankech odslúžil sv. omšu, ktorej sa zúčastnil aj bohoslovec Andrej Hlušek z Bolešova. Po sv. omši sme sa spoločne naobedovali v seminári Sv. Gorazda. Po krátkej prestávke nás Andrej Hlušek spolu s p. farárom previedli po vnútorných priestoroch seminára. Tento deň nám všetkým priniesol bohatý duchovný zážitok.

Fotoalbum