Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Základné informácie

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN)

Sídlo organizácie: 68, 018 54 Slavnica

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum zriadenia: 1907

IČO: 00 63 24 06

Aktuality

Medzinárodný deň pohybu

Rýchla chôdza v prírode

Stavanie mája

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica poriada stavanie mája

Prednáška o zdravom životnom štýle

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa v našom zariadení uskutoční prednáška o zdravom životnom štýle.

Fašiangová zábava

CSS – SLOVEN Slavnica poriada Fašiangovú zábavu

Ocenenie predsedom TSK

Ocenenie predsedom TSK a navrhnutá nominácia riaditeľkou zariadenia RNDr., PhDr. Martinou Mutalovou, PhD. v kategórii Odborný zamestnanec v sociálnych službách